Vår Integritetspolicy

Vi på Subaru Göteborg strävar efter att skydda den personliga integriteten för alla våra kunder. Vi har etablerat den här Integritetspolicyn för att visa vårt förtroende för att skydda personlig information som vi samlar in, använder och lagrar.

Vi samlar in personlig information som namn, adress, epostadress, telefonnummer, köp och betalningshistorik eller andra information som är relaterad till en kunds köp och försäljning. Vi samlar in denna information för att kunna ge bästa möjliga service och produkter till våra kunder.

Vi kommer att använda personlig information för att:

1. Förse våra kunder med produkter och tjänster.
2. Förbättra våra produkter och tjänster.
3. Förbättra vår marknadsföring och försäljning.
4. Svara på kundens kommentarer och frågor.
5. Följa upp köp och leveranser.
6. Hantera klagomål och kundefterfrågningar.
7. Skicka erbjudanden och produktinformation.

Vi kommer att skydda och säkra all personlig information som vi samlar in från våra kunder. Vi kommer att använda olika säkra tekniker för att skydda denna information mot obehörig åtkomst, ändring eller försäljning.

Vi kommer inte att sälja eller byta kundinformation till någon tredje part utan kundens uttryckliga tillstånd. Vi kommer dock att dela information med tredje part som är involverade i att leverera våra produkter och tjänster till våra kunder.

Vi är skyldiga att bibehålla personlig information så länge som det krävs för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder. Vi kommer att radera personuppgifter när de inte längre behövs.

Kunder kan när som helst begära att få tillgång till sin personliga information som vi har samlat in och begära att den uppdateras, ändras eller tas bort. Vi kommer att följa dessa begäran inom rimliga gränser.

Vi kommer att hålla vår Integritetspolicy uppdaterad för att möta de senaste lagstadgade kraven. Vi kommer att informera våra kunder om eventuella ändringar.
Vi
uppmuntrar våra kunder att ständigt kontrollera vår Integritetspolicy för att förbli informerade om den senaste versionen.

Vid eventuella frågor om vår Integritetspolicy eller hur vi hanterar personlig information, vänligen kontakta oss på info@subarugoteborg.se.